Cookie- og persondatapolitik

Velkommen som patient hos Fysio4All – fysioterapi og træning for alle, Christian 8.’s Vej 60, 1. sal, 8600 Silkeborg, fysio4all.dk. Her på siden kan du orientere dig i min cookie- og persondatapolitik. 

Sidst opdateret den 9. september 2020.

Cookiepolitik

Hjemmesiden fysio4all.dk bruger cookies og andre relaterede teknologier for at gøre siden mere funktionel. Herunder kan du orientere dig om brugen af cookies på hjemmesiden.

Hvad er en cookie?

En cookie er en lille tekst-fil, der følger sider på hjemmesiden og som bliver gemt i din browser, din computer eller enhed. Informationen i cookien kan blive sendt til vores eller relevante tredjeparts servere, når du besøger siden.

Hvad er scripts?

Et script er et stump kode, der gør, at vores hjemmeside fungerer korrekt. Denne kode afvikles enten på vores server eller på din enhed.

Hvad er en web beacon?

Et web beacon (eller pixel-tag) er en stump tekst eller billede på en hjemmeside, der bruges til at overvåge trafikken på hjemmesiden. For at gøre det, bliver der gemt forskellige data om din adfærd på hjemmesiden i web beacons.

Samtykke: “Acceptér” eller “Kun funktionelle”

Når du besøger hjemmeside første gang, får du et lille pop op-vindue med en forklaring om cookies. Så snart du klikker på “Accepter”, giver du samtykke til, at vi bruger alle cookies og plug-ins som beskrevet i denne cookiepolitik. Du kan deaktivere brugen af ​​cookies via din browser, men vær opmærksom på, at hjemmesiden muligvis ikke længere vil fungere korrekt.

Du kan derfor vælge “Kun funktionelle” i stedet for “Acceptér”, når du giver samtykke.

Nødvendige og funktionelle cookies

Nogle cookies sikrer, at visse dele af hjemmesiden fungerer korrekt, og at dine brugerpræferencer forbliver kendte. Nødvendige cookies fungerer ved at aktivere grundlæggende funktioner fx sidenavigation og adgang til sikre områder på hjemmesiden. Hjemmesiden fungerer ikke korrekt uden disse cookies, og du kan ikke afvise dem, når du bruger vores hjemmeside.

Ved at placere funktionelle cookies er det lettere for dig at besøge fysio4all.dk. Funktionelle cookies (også kaldet præference-cookies) gør det muligt for min hjemmeside at huske de indstillinger, du har valgt, som har indflydelse på, hvordan siden vises. Du vælge disse cookies i cookiebanneret og undgå øvrige cookies som marketing-cookies.

Persondatapolitik 

I forbindelse med dine behandlinger her på klinikken er det nødvendigt, at jeg noterer og behandler oplysninger om dig.

Hvilke oplysninger behandler jeg?

I forbindelse med din behandling på klinikken noterer vi oplysninger om dine helbredsmæssige forhold til brug for den journalførelse, som jeg efter sundhedslovgivningen har pligt til at foretage. De nærmere regler findes i autorisationslovens kapitel 6 og journalbekendtgørelsen (bkg. nr. 1090 af 28. juli 2016 om 1090 om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler).

Udover de helbredsoplysninger jeg noterer om dig, kan jeg modtage helbredsoplysninger om dig fra andre sundhedspersoner, fx din læge, efter reglerne i sundhedslovens kapitel 9.

Oplysningerne anvendes til brug for en god og sikker behandling af dig og de administrative funktioner, der er forbundet hermed.

Jeg har pligt til at opbevare dine oplysninger sikkert og fortroligt.

Jeg kan også registrere andre oplysninger om dig til brug for afregningsformål. Disse oplysninger noteres med hjemmel i databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra b og f [indtil 25. maj 2018: persondatalovens § 6, stk. 1, nr. 2 og nr. 7].

Jeg kan også anvende dine kontaktoplysninger til brug for udsendelse af nyhedsbreve eller andre markedsføringsmæssige tiltag. I så fald indhenter jeg først dit samtykke. Denne anvendelse sker med hjemmel i databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra a [indtil 25. maj 2018: persondatalovens § 6, stk. 1, nr. 1].]

Videregivelse af oplysninger

Efter sundhedsloven har jeg tavshedspligt om dine helbredsmæssige og andre følsomme forhold, men hvis det er nødvendigt, kan vi udveksle dine helbredsoplysninger internt blandt personalet.

Videregivelse af helbredsoplysninger uden for klinikken må som udgangspunkt kun ske med dit samtykke.

I særlige tilfælde kan der efter reglerne i sundhedsloven ske videregivelse uden samtykke. Det vil typisk være til andre sundhedspersoner, f.eks. din egen læge. De nærmere regler herom findes i sundhedslovens kapitel 9.

De oplysninger jeg har registreret til brug for afregningsformål, udveksles med betalingsformidlere i det omfang, det er nødvendigt for at gennemføre betalingerne. Hvis din behandling helt eller delvist betales af andre end dig selv, f.eks. af din region eller af et forsikringsselskab, vil jeg også videregive oplysninger om behandlingen til den, der skal betale.

Hvor længe opbevarer jeg oplysningerne?

Jeg opbevarer din journal i det tidsrum, der er fastlagt af Styrelsen for Patientsikkerhed. Det gældende tidsrum er 5 år fra det seneste notat i journalen, jf. journalbekendtgørelsens § 15, stk. 2. I særlige tilfælde kan journalen opbevares længere.

Oplysninger til brug for afregningsformål opbevares så længe, det er nødvendigt af hensyn til afregning og bogføring.

Dine rettigheder vedrørende oplysningerne

Du kan få indsigt i hvilke oplysninger, jeg har registeret om dig, ved at kontakte mig. Efter autorisationslovens § 24 må jeg ikke slette oplysninger i din journal, men hvis du mener, at der er fejl i journalen, kan du bede om, at der laves en tilføjelse.

For oplysninger, der ikke er omfattet af patientjournalen, har du har ret til at få rettet eller slettet ukorrekte oplysninger. Du har også ret til at bede os om at ophøre med at behandle sådanne oplysninger om dig.

Klage

Klager over min behandling af dine personoplysninger kan du sende til Datatilsynet, Borgergade 28, 5. sal, 1300 København K. Du kan finde nærmere oplysninger om Datatilsynet på www.datatilsynet.dk

Tilsyn med reglerne i sundhedslovgivningen føres af Styrelsen for Patientsikkerhed. Du kan findes styrelsens kontaktoplysninger på www.stps.dk.